Nowoczesna komora hiperbaryczna

Wynalazcą komory hiperbarycznej jest Igor Gamow. Twórca z założenia chciał stworzyć komorę ciśnieniową o obniżonym ciśnieniu atmosferycznym ( głownie dla treningu wysokościowego). Jej budowa pokazała niewykorzystane dotąd możliwości, co spowodowało zastosowanie jej w zupełnie innym celu.

Komora hiperbaryczna określana jest jako worek Gamowa czy też komora ciśnieniowa. Na początku był to nadmuchiwany worek służący do leczenia specyficznych dolegliwości, m.in.choroby wysokościowej – głównie przez utrzymywanie pacjenta w warunkach wyższego ciśnienia atmosferycznego. Komora hiperbaryczna może mieć różne konstrukcje oraz budowę, począwszy od jedno- lub dwuosobowych. po duże, hermetyczne konstrukcje, które są w stanie pomieścić zdecydowanie większą liczbę pacjentów.